HF 100 C ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงกระบอกที่มีหัวกลม - ออกแบบมาตาม DIN 8032: WRC ประโยชน์: สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวประเภทต่างๆ พื้นผิวโค้งเว้า และมีองศาต่างๆ