HF 100 D ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงกลม - ออกแบบมาตาม DIN 8032: KUD ประโยชน์: สำหรับพื้นผิวที่โค้งเว้า - สำหรับการลบคมรูที่เจาะ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. ความสูง/มม. รอยหยัก RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวของแกน/มม.
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
4.7
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
65,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45.3
ความยาวของแกน
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
52
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
6
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
9.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
54
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
8
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
12.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
56
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
9.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
54
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
8
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยหยาบเดี่ยว
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
4.7
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
65,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45.3
ความยาวของแกน
3
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
2.5
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
100,000
RPM สูงสุด
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
35.5
ความยาวของแกน