HF 100 E ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงหยดน้ำฝน - ออกแบบตาม DIN 8032: TRE ประโยชน์: เหมาะสำหรับการกัดรอยเชื่อมมุม - เหมาะสำหรับการทำงานบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ผ่านการหล่อขึ้นรูป
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม. ความสูง เป็น มม. รอยหยัก ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
67
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
334150
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
16
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
295916
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
67
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
ตัดเหล็กกล้า
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
334149
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
295909
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
67
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
295925
หมายเลขสินค้า
คงคลัง