HF 100 E ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงหยดน้ำฝน - ออกแบบตาม DIN 8032: TRE ประโยชน์: เหมาะสำหรับการกัดรอยเชื่อมมุม - เหมาะสำหรับการทำงานบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ผ่านการหล่อขึ้นรูป
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. ความสูง/มม. รอยหยัก RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวของแกน/มม. หมายเลขสินค้า
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
15
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
RPM สูงสุด
รูปวงรี
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
295909
หมายเลขสินค้า
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
16
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
RPM สูงสุด
รูปวงรี
รูปร่างของโครงสร้าง
44
ความยาวของแกน
295916
หมายเลขสินค้า
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
67
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35.000
RPM สูงสุด
รูปวงรี
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
295925
หมายเลขสินค้า
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
67
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
35.000
RPM สูงสุด
รูปวงรี
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
334150
หมายเลขสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก