HF 100 E ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงหยดน้ำฝน - ออกแบบตาม DIN 8032: TRE ประโยชน์: เหมาะสำหรับการกัดรอยเชื่อมมุม - เหมาะสำหรับการทำงานบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ผ่านการหล่อขึ้นรูป