HF 100 H ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงเปลวเทียน - ไม่มีการกำหนดตาม DIN 8032 ประโยชน์: เหมาะสำหรับการทำงานบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ผ่านการหล่อขึ้นรูป
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. ความสูง/มม. รอยหยัก RPM สูงสุด ความยาวของแกน/มม.
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
64
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
19
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
45
ความยาวของแกน
12.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
77
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
32
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35,000
RPM สูงสุด
45
ความยาวของแกน
9.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
65
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
19
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
46
ความยาวของแกน