HF 100 M ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงกรวยปลายแหลม - ออกแบบมาตาม DIN 8032: SKM ประโยชน์: สำหรับงานการลบคม - สำหรับรูและร่องทรงกรวย - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปแม่แบบ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. ความสูง/มม. รอยหยัก RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวของแกน/มม.
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
65,000
RPM สูงสุด
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
30
ความยาวของแกน
9.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
64
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
16
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
48
ความยาวของแกน
12.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
71
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35,000
RPM สูงสุด
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
49
ความยาวของแกน
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
64
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55,000
RPM สูงสุด
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
3
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
100,000
RPM สูงสุด
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
27
ความยาวของแกน