HF 100 M ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงกรวยปลายแหลม - ออกแบบมาตาม DIN 8032: SKM ประโยชน์: สำหรับงานการลบคม - สำหรับรูและร่องทรงกรวย - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปแม่แบบ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความยาว/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. ความสูง/มม. รอยหยัก ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวของแกน/มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
20
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
65.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
30
ความยาวของแกน
296136
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
64
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
16
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
48
ความยาวของแกน
296144
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
71
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
22
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
49
ความยาวของแกน
296148
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
64
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
18
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
300052
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
3
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
100.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
27
ความยาวของแกน
296114
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
3
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยเดี่ยว
รอยหยัก
100.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ทรงกรวยมีปลายแหลม
รูปร่างของโครงสร้าง
27
ความยาวของแกน
296204
หมายเลขสินค้า
คงคลัง