DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ แผ่นกระเบื้อง, กระเบื้องปูพื้น

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
แผ่นกระเบื้อง
กระเบื้องปูพื้น
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ ขอบต่อเนื่อง
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประโยชน์: เครื่องมือมาตรฐานสำหรับมุมที่เรียบเนียนและปราศจากเสี้ยน - มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - รวมวงแหวนที่ได้รับการย่อจาก 30 มิลลิเมตรเป็น 25.4 มิลลิเมตร
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. รูเจาะ /มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต ความกว้างของฟัน /มม. รุ่นของขอบ หมายเลขสินค้า คงคลัง
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
80
Vmax
7.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
1,9
ความกว้างของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
325454
หมายเลขสินค้า
คงคลัง