DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ แผ่นกระเบื้อง, กระเบื้องปูพื้น

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
การแยกเซ็กเมนต์ ขอบต่อเนื่อง
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
แผ่นกระเบื้อง
กระเบื้องปูพื้น
การใช้งาน
ช่างปูกระเบื้อง
ผู้ผลิตตู้กับข้าว
เครื่องทำความร้อน, ประปา
ประโยชน์: ให้ขอบตัดที่เรียบเนียนเมื่อใช้ในการตัดกระเบื้อง - ล้อตัดคุณภาพดีที่มีราคาน่าสนใจ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
80
Vmax
7,600
RPM สูงสุด
1.9
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
6,600
RPM สูงสุด
1.9
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
15,300
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ