DT 300 F Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ แผ่นกระเบื้อง, กระเบื้องปูพื้น

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
แผ่นกระเบื้อง
กระเบื้องปูพื้น
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ ขอบต่อเนื่อง
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประโยชน์: เครื่องมือมาตรฐานสำหรับมุมที่เรียบเนียนและปราศจากเสี้ยน - มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - รวมวงแหวนที่ได้รับการย่อจาก 30 มิลลิเมตรเป็น 25.4 มิลลิเมตร
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
80
Vmax
7,600
RPM สูงสุด
1.9
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ

อุปกรณ์เสริม