DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ วัสดุก่อสร้าง

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกับวัสดุการก่อสร้างทั่วไป - มีประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต ความกว้างของฟัน/มม. รุ่นของขอบ หมายเลขสินค้า คงคลัง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25,4
รูเจาะ
100
Vmax
6.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,8
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325349
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25,4
รูเจาะ
100
Vmax
5.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,8
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325350
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
100
Vmax
6.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,8
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325351
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
100
Vmax
5.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,8
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325352
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
รูเจาะ
100
Vmax
6.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,8
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
326831
หมายเลขสินค้า
คงคลัง