DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ วัสดุก่อสร้าง

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
การใช้งาน
การก่อสร้างอาคาร
การทำสวนและจัดสวน
ธุรกิจก่อสร้าง
บริษัทปูพื้น
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกับวัสดุการก่อสร้างทั่วไป - มีประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25.4
รูเจาะ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
2.8
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25.4
รูเจาะ
100
Vmax
5,500
RPM สูงสุด
2.8
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
2.8
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
100
Vmax
5,500
RPM สูงสุด
2.8
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
รูเจาะ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
2.8
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ