DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุก่อสร้าง
คอนกรีต
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกับวัสดุการก่อสร้างทั่วไป - มีประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต ความกว้างของฟัน/มม. รุ่นของขอบ หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
1,6
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325345
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
1,6
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325346
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325347
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,3
ความกว้างของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
325348
หมายเลขสินค้า
คงคลัง