DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ วัสดุก่อสร้าง

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
การใช้งาน
การก่อสร้างอาคาร
การทำสวนและจัดสวน
ธุรกิจก่อสร้าง
บริษัทปูพื้น
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกับวัสดุการก่อสร้างทั่วไป - มีประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน