DT 300 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุก่อสร้าง
คอนกรีต
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกับวัสดุการก่อสร้างทั่วไป - มีประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที ความกว้างของเซ็กเมนต์ เป็น มม. รุ่นของขอบ ลักษณะการทำงาน ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
1,6
ความกว้างของเซ็กเมนต์
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
325345
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
1,6
ความกว้างของเซ็กเมนต์
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
325346
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2
ความกว้างของเซ็กเมนต์
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
325347
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,3
ความกว้างของเซ็กเมนต์
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
325348
หมายเลขสินค้า
คงคลัง