DT 310 UT Extra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุก่อสร้าง
คอนกรีต
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ ขอบต่อเนื่องเทอร์โบ
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประโยชน์: ใช้งานได้อเนกประสงค์ ประสิทธิภาพการตัดยอดเยี่ยม - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน - ขอบต่อเนื่องด้วยส่วนเทอร์โบสำหรับขอบที่สะอาดและปราศจากเศษสะเก็ด - คมตัดสูง 10 มม.
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที ความกว้างของเซ็กเมนต์ เป็น มม. รุ่นของขอบ ลักษณะการทำงาน ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หมายเลขสินค้า คงคลัง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
รูเจาะ
100
Vmax
6.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
3
ความกว้างของเซ็กเมนต์
ขอบปิดเทอร์โบ
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องตัดที่เดินเครื่องโดยใช้น้ำมันเบนซิน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
334092
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
20
รูเจาะ
100
Vmax
5.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
3
ความกว้างของเซ็กเมนต์
ขอบปิดเทอร์โบ
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องตัดที่เดินเครื่องโดยใช้น้ำมันเบนซิน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
334093
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25,4
รูเจาะ
100
Vmax
6.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
3
ความกว้างของเซ็กเมนต์
ขอบปิดเทอร์โบ
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เลื่อยที่ติดตั้งบนโต๊ะเลื่อย
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
339121
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25,4
รูเจาะ
100
Vmax
5.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
3
ความกว้างของเซ็กเมนต์
ขอบปิดเทอร์โบ
รุ่นของขอบ
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เลื่อยที่ติดตั้งบนโต๊ะเลื่อย
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
339123
หมายเลขสินค้า
คงคลัง