DT 350 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
คอนกรีต
การใช้งาน
การก่อสร้างอาคาร
การติดตั้งแผ่นผนังยิปซั่ม
การทำสวนและจัดสวน
ธุรกิจก่อสร้าง
เครื่องทำความร้อน, ประปา
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์พร้อมเซ็กเมนต์มาตรฐานที่ถูกเชื่อมด้วยโลหะสำหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป- ใบมีดสั่นน้อยและรวดเร็วที่มีอายุการใช้งานดีมาก อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่เหมาะสม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
2.4
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
2.4
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
ตัวรองรับ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
2.6
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
ตัวรองรับ
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
6,600
RPM สูงสุด
2.6
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
ตัวรองรับ
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
10,200
RPM สูงสุด
2.4
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
2.4
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
X-LOCK
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
2.4
ความกว้างของฟัน
10
ความสูงของฟัน
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
X-LOCK
ตัวรองรับ