DT 350 U Extra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
คอนกรีต
การใช้งาน
การก่อสร้างอาคาร
การติดตั้งแผ่นผนังยิปซั่ม
การทำสวนและจัดสวน
ธุรกิจก่อสร้าง
เครื่องทำความร้อน, ประปา
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์พร้อมเซ็กเมนต์มาตรฐานที่ถูกเชื่อมด้วยโลหะสำหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป- ใบมีดสั่นน้อยและรวดเร็วที่มีอายุการใช้งานดีมาก อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่เหมาะสม