DT 600 F Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ วัสดุที่ทำจากหินแข็ง, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
การแยกเซ็กเมนต์ ขอบต่อเนื่อง
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
วัสดุที่ทำจากหินแข็ง
กระเบื้องปูพื้น
กระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา
การใช้งาน
การทำสวนและจัดสวน
ช่างปูกระเบื้อง
ประโยชน์: ล้อตัดมืออาชีพสำหรับกระเบื้องและแร่ฟันม้า - สำหรับการทำงานที่แม่นยำ - ใช้เวลาตัดสั้น - ให้รอยตัดที่เรียบไม่มีเสี้ยน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
80
Vmax
7,600
RPM สูงสุด
1.9
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
10,200
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
6,600
RPM สูงสุด
1.9
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
15,300
RPM สูงสุด
1.6
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ