DT 600 F Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ วัสดุที่ทำจากหินแข็ง, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
การแยกเซ็กเมนต์ ขอบต่อเนื่อง
การออกแบบ ผ่านการเผาผนึก
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
วัสดุที่ทำจากหินแข็ง
กระเบื้องปูพื้น
กระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา
การใช้งาน
การทำสวนและจัดสวน
ช่างปูกระเบื้อง
ประโยชน์: ล้อตัดมืออาชีพสำหรับกระเบื้องและแร่ฟันม้า - มีขอบต่อเนื่องสำหรับมุมที่เรียบเนียนและปราศจากเสี้ยน - ขนาดของรูเจาะลดลง 25.4/30
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ
250
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
80
Vmax
6,100
RPM สูงสุด
1.9
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
2
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
30
รูเจาะ
100
Vmax
5,500
RPM สูงสุด
2
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ

อุปกรณ์เสริม