DT 602 B Supra ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ คอนกรีตที่บ่มแล้ว, คอนกรีตที่บ่มแล้ว มีการเสริมแรง

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
การแยกเซ็กเมนต์ รางกว้าง
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
คอนกรีตที่บ่มแล้ว
คอนกรีตที่บ่มแล้ว มีการเสริมแรง
การใช้งาน
การก่อสร้างถนน
การทำสวนและจัดสวน
ประโยชน์: ประสิทธิภาพการตัดชั้นหนึ่ง - มีความเร็วในการตัดสูง - เม็ดเพชรที่ผ่านการเคลือบไทเทเนียมเพื่อประสิทธิภาพการตัดสูงสุด - เหมาะอย่างมากสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวคอนกรีตที่มีการเสริมใยเหล็กปานกลาง - นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องตัดเดือยข้อต่อไฟฟ้า