DT 910 A Special ใบมีดตัดเพชรขนาดใหญ่ สำหรับ ยางแอสฟัลต์, หินทราย, คอนกรีตเขียว, ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเปียกและแบบแห้ง ไม่มีรอยแหว่ง ส่วนป้องกันที่กว้างขึ้น การแสดงส่วนป้องกันที่กว้างขึ้น 12 mm ความสูงของฟันเลื่อย เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Special
การแยกเซ็กเมนต์ รางแคบ
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
ยางแอสฟัลต์
หินทราย
คอนกรีตเขียว
ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
การใช้งาน
การก่อสร้างถนน
การก่อสร้างใต้ดิน
ประโยชน์: ประสิทธิภาพการตัดที่ดี/เบา - ฟันเลื่อยสูง 12 มม. - มีฟันเลื่อยป้องกันเพื่อปกป้องแกนกลาง - อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

อุปกรณ์เสริม