DZ 100 RR แหวนลดขนาด

ประโยชน์: แหวนลดขนาดที่มีรอยหยักสำหรับการยึดติดที่ดียิ่งขึ้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. ความสูง เป็น มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
22,23
ความกว้าง
1,2
ความยาว
20
ความสูง
337282
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25,4
ความกว้าง
2
ความยาว
20
ความสูง
328933
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
ความกว้าง
2
ความยาว
25,4
ความสูง
337344
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
22,23
ความกว้าง
1,2
ความยาว
15,88
ความสูง
337148
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25,4
ความกว้าง
9
ความยาว
20
ความสูง
339133
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25,4
ความกว้าง
2,5
ความยาว
20
ความสูง
328934
หมายเลขสินค้า
คงคลัง