DZ 100 RR แหวนลดขนาด

ประโยชน์: แหวนลดขนาดที่มีรอยหยักสำหรับการยึดติดที่ดียิ่งขึ้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 25,4 มม.
เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 25,4 มม.
เหมาะสำหรับ
22.23
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.2
ความหนา
15.88
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 22,23 มม.
เหมาะสำหรับ
22.23
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 22,23 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
25.4
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 25,4 มม.
เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22.23
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 25,4 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5
ความหนา
25.4
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22.23
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ