DZ 100 RR แหวนลดขนาด

ประโยชน์: แหวนลดขนาดที่มีรอยหยักสำหรับการยึดติดที่ดียิ่งขึ้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. เหมาะสำหรับ หมายเลขสินค้า คงคลัง
25,4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
20
รูเจาะ
DT 300 U (325350)
เหมาะสำหรับ
328933
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25,4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2,5
ความหนา
20
รูเจาะ
DT 602 A + DT 600 U
เหมาะสำหรับ
328934
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
22,23
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,2
ความหนา
15,88
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 22,23 มม.
เหมาะสำหรับ
337148
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
22,23
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 22,23 มม.
เหมาะสำหรับ
337282
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
25,4
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
337344
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25,4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความหนา
20
รูเจาะ
DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A
เหมาะสำหรับ
339133
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
25,4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 25,4 มม.
เหมาะสำหรับ
353265
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2,5
ความหนา
25,4
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
353266
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2,5
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
353267
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
353268
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
353269
หมายเลขสินค้า
คงคลัง