DZ 100 RR แหวนลดขนาด

ประโยชน์: แหวนลดขนาดที่มีรอยหยักสำหรับการยึดติดที่ดียิ่งขึ้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
20
รูเจาะ
DT 300 U (325350)
เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5
ความหนา
20
รูเจาะ
DT 602 A + DT 600 U
เหมาะสำหรับ
22.23
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.2
ความหนา
15.88
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 22,23 มม.
เหมาะสำหรับ
22.23
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 22,23 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
25.4
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
9
ความหนา
20
รูเจาะ
DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A
เหมาะสำหรับ
25.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22.23
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 25,4 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5
ความหนา
25.4
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22.23
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
20
รูเจาะ
รูเจาะขนาด 30,00 มม.
เหมาะสำหรับ