ใบตัดเพชรชนิดถ้วย

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ใบตัดเพชรชนิดถ้วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
รูเจาะ /มม.
ความกว้างของฟัน /มม.
ตัวรองรับ
รุ่นของขอบ
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์