ใบตัดเพชรชนิดถ้วย

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ใบตัดเพชรชนิดถ้วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
ตัวรองรับ
รุ่นของขอบ