DS 300 B Extra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ คอนกรีต, ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ, วัสดุก่อสร้าง

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
คอนกรีต
ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
วัสดุก่อสร้าง
ประโยชน์: ล้อเจียรถ้วยชนิดสองแถวที่มีประสิทธิภาพในการขจัดเศษผงที่ยอดเยี่ยม - มีพลังในการเจียรสูงแม้จะใช้แรงในการเจียรที่ต่ำ - อัตราราคาที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - มีอุปกรณ์ปรับการใช้งาน M14 โปรดดู DZ 114
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที ความกว้างของเซ็กเมนต์ เป็น มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
8
ความกว้างของเซ็กเมนต์
325363
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
7
ความกว้างของเซ็กเมนต์
325362
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
7
ความกว้างของเซ็กเมนต์
330622
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
8,2
ความกว้างของเซ็กเมนต์
325361
หมายเลขสินค้า
คงคลัง