DS 300 B Extra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ คอนกรีต, ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ, วัสดุก่อสร้าง

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
คอนกรีต
ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
วัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติ
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ประสาน
ประโยชน์: ล้อเจียรถ้วยชนิดสองแถวที่มีประสิทธิภาพในการขจัดเศษผงที่ยอดเยี่ยม - มีพลังในการเจียรสูงแม้จะใช้แรงในการเจียรที่ต่ำ - อัตราราคาที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - มีอุปกรณ์ปรับการใช้งาน M14 โปรดดู DZ 114
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
8,2
ความกว้างของฟัน
5,5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
325361
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
7
ความกว้างของฟัน
5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
325362
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
8.500
RPM สูงสุด
8
ความกว้างของฟัน
5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
325363
หมายเลขสินค้า
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
15.300
RPM สูงสุด
7
ความกว้างของฟัน
5,5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
330622
หมายเลขสินค้า