DS 300 B Extra หินเจียรถ้วยเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ คอนกรีต, ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ, วัสดุก่อสร้าง

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ ประสาน
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
คอนกรีต
ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
วัสดุก่อสร้าง
การใช้งาน
การก่อสร้างอาคาร
ช่างปูกระเบื้อง
ธุรกิจหินธรรมชาติ
โรงงานคอนกรีต
ประโยชน์: ล้อเจียรถ้วยชนิดสองแถวที่มีประสิทธิภาพในการขจัดเศษผงที่ยอดเยี่ยม - มีพลังในการเจียรสูงแม้จะใช้แรงในการเจียรที่ต่ำ - อัตราราคาที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - มีอุปกรณ์ปรับการใช้งาน M14 โปรดดู DZ 114
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. รุ่นของขอบ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
8.2
ความกว้างของฟัน
5.5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
7
ความกว้างของฟัน
5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
8
ความกว้างของฟัน
5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
80
Vmax
15,300
RPM สูงสุด
7
ความกว้างของฟัน
5.5
ความสูงของฟัน
แบบ 2 แถว
รุ่นของขอบ