ดอกสว่านและอุปกรณ์เสริม

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
สว่านและดอกสว่าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
ความยาวประสิทธิผล
ตัวรองรับ
รุ่นของขอบ
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เหมาะสำหรับ