DB 600 F Supra ดอกสว่านเพชร สำหรับ วัสดุที่ทำจากหินแข็ง, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุที่ทำจากหินแข็ง
กระเบื้องปูพื้น
กระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา
คุณสมบัติ
การออกแบบ ประสานสุญญากาศ (vacuum-brazed)
ประโยชน์: ดอกสว่านสำหรับตัดแบบแห้งที่มีความแม่นยำอย่างมากสำหรับการใช้บนวัสดุที่แข็ง เช่น วัสดุที่ทำมาจากหินละเอียด กระเบื้องหินแกรนิต และกระเบื้องสำหรับปูบริเวณเตา - ตัดขอบได้เรียบเนียน - เจาะรูได้แม่นยำ - ไม่มีรอยแยก รอยแตก หรือรอยบิ่น - พร้อมมีแวกซ์ที่ช่วยให้อุณหภูมิต่ำ - ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน /มม. ตัวรองรับ ความเร็วรอบที่อนุญาต ขอบ รุ่นของขอบ ความยาวประสิทธิผล /มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6,35
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
ดอกสว่านขนาด 1/4" รูปหกเหลี่ยม
ตัวรองรับ
3.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
32
ความยาวประสิทธิผล
325382
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
14
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6,35
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
ดอกสว่านขนาด 1/4" รูปหกเหลี่ยม
ตัวรองรับ
3.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
40
ความยาวประสิทธิผล
325528
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6,35
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
ดอกสว่านขนาด 1/4" รูปหกเหลี่ยม
ตัวรองรับ
3.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
40
ความยาวประสิทธิผล
325527
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6,35
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
ดอกสว่านขนาด 1/4" รูปหกเหลี่ยม
ตัวรองรับ
3.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
40
ความยาวประสิทธิผล
325384
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
10
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6,35
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
ดอกสว่านขนาด 1/4" รูปหกเหลี่ยม
ตัวรองรับ
3.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
40
ความยาวประสิทธิผล
325383
หมายเลขสินค้า
คงคลัง