DD 600 U Supra เครื่องตัดแกน สำหรับ งานก่อกำแพง , วัสดุก่อสร้าง, หินทรายสีขาวทึบ

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
งานก่อกำแพง
วัสดุก่อสร้าง
หินทรายสีขาวทึบ
คุณสมบัติ
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประโยชน์: เหมาะสำหรับการทำงานกับวัสดุที่อ่อนไปจนถึงแข็งปานกลาง เช่น อิฐมอญ ปูนเม็ดและหินทนไฟ สามารถจัดส่งตัวรองรับแบบหกเหลี่ยมพร้อมดอกเจาะนำศูนย์แยกกันได้ (ดูที่ ADS200)
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ตัวรองรับ ความกว้างของเซ็กเมนต์ เป็น มม. ขอบ รุ่นของขอบ ลักษณะการทำงาน ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ความยาวประสิทธิผล เป็น มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
68
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M16
ตัวรองรับ
3,5
ความกว้างของเซ็กเมนต์
แยกเป็นส่วน
ขอบ
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
SUPRA
ลักษณะการทำงาน
สว่านไฟฟ้า
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
70
ความยาวประสิทธิผล
325390
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
82
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M16
ตัวรองรับ
3,5
ความกว้างของเซ็กเมนต์
แยกเป็นส่วน
ขอบ
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
SUPRA
ลักษณะการทำงาน
สว่านไฟฟ้า
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
70
ความยาวประสิทธิผล
325391
หมายเลขสินค้า
คงคลัง