DD 600 U Supra เครื่องตัดแกน สำหรับ งานก่อกำแพง , วัสดุก่อสร้าง, หินทรายสีขาวทึบ

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแห้ง เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
งานก่อกำแพง
วัสดุก่อสร้าง
หินทรายสีขาวทึบ
การใช้งาน
ช่างไฟฟ้า, การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ประโยชน์: เหมาะสำหรับการทำงานกับวัสดุที่อ่อนไปจนถึงแข็งปานกลาง เช่น อิฐมอญ ปูนเม็ดและหินทนไฟ สามารถจัดส่งตัวรองรับแบบหกเหลี่ยมพร้อมดอกเจาะนำศูนย์แยกกันได้ (ดูที่ ADS 200)