DD 600 U Supra เครื่องตัดแกน สำหรับ งานก่อกำแพง , วัสดุก่อสร้าง, หินทรายสีขาวทึบ

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแห้ง เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
งานก่อกำแพง
วัสดุก่อสร้าง
หินทรายสีขาวทึบ
การใช้งาน
ช่างไฟฟ้า, การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ประโยชน์: เหมาะสำหรับการทำงานกับวัสดุที่อ่อนไปจนถึงแข็งปานกลาง เช่น อิฐมอญ ปูนเม็ดและหินทนไฟ สามารถจัดส่งตัวรองรับแบบหกเหลี่ยมพร้อมดอกเจาะนำศูนย์แยกกันได้ (ดูที่ ADS 200)
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ตัวรองรับ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ความกว้างของฟัน/มม. ความสูงของฟัน/มม. ขอบ รุ่นของขอบ ความยาวประสิทธิผล/มม.
68
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M16
ตัวรองรับ
8
Vmax
2,000
RPM สูงสุด
3.5
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
แยกเป็นส่วน
ขอบ
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
70
ความยาวประสิทธิผล
82
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M16
ตัวรองรับ
8
Vmax
1,600
RPM สูงสุด
3.5
ความกว้างของฟัน
7
ความสูงของฟัน
แยกเป็นส่วน
ขอบ
รอยหยักมาตรฐาน
รุ่นของขอบ
70
ความยาวประสิทธิผล