DK 600 F Supra ดอกสว่านเจาะแห้ง สำหรับ วัสดุที่ทำจากหินแข็ง, แผ่นกระเบื้อง, กระเบื้องปูพื้น

เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแห้ง
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
การออกแบบ ประสานสุญญากาศ (vacuum-brazed)
วัสดุ
วัสดุที่ทำจากหินแข็ง
แผ่นกระเบื้อง
กระเบื้องปูพื้น
การใช้งาน
ช่างปูกระเบื้อง
ผู้ผลิตตู้กับข้าว
เครื่องทำความร้อน, ประปา
ประโยชน์: ดอกสว่านสำหรับเจาะแบบแห้ง สำหรับเครื่องเจียรลบมุมมาตรฐานทุกชนิด - เหมาะสำหรับกระเบื้อง งานก่อกำแพง และวัสดุที่ทำจากหินที่แข็งที่สุด - การหาจุดศูนย์กลางโดยไม่ต้องใช้มือ - เจาะได้แม่นยำและเที่ยงตรง - เจาะรูได้แม่นยำด้วยมุมสะอาด - ไม่มีรอยแยก รอยแตก หรือรอยบิ่น - ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ตัวรองรับ RPM สูงสุด ความสูงของฟัน/มม. ขอบ รุ่นของขอบ ความยาวประสิทธิผล/มม.
26
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
38
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
58
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
65
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
70
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
10
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
35
ความยาวประสิทธิผล
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
10
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
35
ความยาวประสิทธิผล
10
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
10
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
35
ความยาวประสิทธิผล
12
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
10
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
35
ความยาวประสิทธิผล
14
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
10
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
35
ความยาวประสิทธิผล
20
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
22
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
25
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
35
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
45
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
68
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
45
ความยาวประสิทธิผล
112
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
50
ความยาวประสิทธิผล
82
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
13,300
RPM สูงสุด
15
ความสูงของฟัน
ปิด
ขอบ
ขอบต่อเนื่อง
รุ่นของขอบ
50
ความยาวประสิทธิผล