DR 912 B Special ดอกสว่านตัวผู้ BSP R ½" สำหรับ คอนกรีต

เหมาะสำหรับการใช้งานที่เปียก เชื่อมด้วยเลเซอร์
คุณสมบัติ
ระดับ Special
การแยกเซ็กเมนต์ มาตรฐาน
การออกแบบ เชื่อมด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
วัสดุ
คอนกรีต
การใช้งาน
การก่อสร้างอาคาร
ช่างปูกระเบื้อง
เครื่องทำความร้อน, ประปา
ประโยชน์: ตัดได้รวดเร็ว - ระยะเวลาการใช้งานยาวนานเมื่อใช้กับคอนกรีตเสริมใยเหล็ก - เหมาะสำหรับการใช้งานกับแท่นจับสว่านหรือสว่านมือ