แผ่นรองหลัง

ขั้นตอนการทำงาน
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
แผ่นรองหลัง
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
ตัวรองรับ
ลายฉลุเจาะ
เหมาะสำหรับ