HST 359 แผ่นรองหลังสำหรับจานขัดที่ยึดแน่นเอง

ประโยชน์: การยึดติดที่ดีสำหรับจานทรายขัดที่เคลือบกำมะหยี่ทุกชนิด - สำหรับการเจียรและการขัดเงาที่มีระดับความหยาบปานกลาง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
8
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
24
Vmax
4,000
RPM สูงสุด
ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
เกลียว M10
ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
เกลียว M14
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
เกลียว M14
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
8
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
26
Vmax
4,000
RPM สูงสุด
ตัวรองรับ
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
Vmax
12,000
RPM สูงสุด
เกลียว M14
ตัวรองรับ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
เกลียว M14
ตัวรองรับ