ST 358 แผ่นรองหลังแบบเรียบ/ยืดหยุ่น

ประโยชน์: แผ่นรองหลังที่มีความแข็งปานกลางทำให้สามารถปรับตามสภาพของชิ้นงานได้ดี - สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรบนพื้นผิวราบและการเจียรเพื่อตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย (ขนาดเม็ดทรายเบอร์ 50 และละเอียดกว่า) - ทนต่ออุณหภูมิสูง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ตัวรองรับ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด เหมาะสำหรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 x 22
เหมาะสำหรับ
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
12,000
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 x 22
เหมาะสำหรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 x 22
เหมาะสำหรับ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 x 22
เหมาะสำหรับ
235
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
6,600
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 235 x 22
เหมาะสำหรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M10
ตัวรองรับ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 x 22
เหมาะสำหรับ
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
15,300
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 x 22
เหมาะสำหรับ
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M10
ตัวรองรับ
80
Vmax
15,300
RPM สูงสุด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 x 16
เหมาะสำหรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
X-LOCK
ตัวรองรับ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
Ø 125 X-LOCK
เหมาะสำหรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
X-LOCK
ตัวรองรับ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
Ø 115 X-LOCK
เหมาะสำหรับ