จานทรายไฟเบอร์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายไฟเบอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รูปร่างของรูที่เจาะ
เหมาะสำหรับ