จานทรายไฟเบอร์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายไฟเบอร์
การกำหนดค่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
รูเจาะ/มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ชนิดเม็ดขัด
รูปร่างของรูที่เจาะ