จานทรายไฟเบอร์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายไฟเบอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
ความกว้าง /มม.
ความยาว /มม.
รูเจาะ /มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
รูปร่างของรูที่เจาะ
เหมาะสำหรับ