CS 565 จานทรายไฟเบอร์ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: มีคุณสมบัติในการลับคมด้วยตนเอง - มีพลังการขัดสูงเมื่อใช้บนพื้นผิวเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลส - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจียรพื้นผิวที่ขรุขระ - มีอัตราราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
92066
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6691
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6688
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6721
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
242800
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65703
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
23005
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65705
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
23001
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
100
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
204611
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
242802
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65681
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65701
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65707
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
16
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
84604
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
85517
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
100
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
204609
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6687
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6690
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
93054
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65702
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
93045
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
95335
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
93409
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6620
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
16
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
23680
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
16
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
188678
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65706
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
6686
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65700
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
65698
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
242801
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
242803
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
242807
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
95993
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
97643
หมายเลขสินค้า
คงคลัง