FS 964 ACT จานทรายไฟเบอร์ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

keramisches Korn
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซรามิก อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานบนพื้นผิวเหล็กกล้า - ไมโคร-คริสตัลไลน์ที่ลับคมด้วยตนเอง - มีพลังในการขัดสูงเนื่องมาจากเม็ดขัดเซรามิกที่ทรงพลังและลับคมด้วยตนเองตลอดช่วงอายุการใช้งาน - การยึดติดของเม็ดขัดที่ดีเยี่ยม - เทคโนโลยีการเคลือบขั้นสูง (ACT) เพื่อการยึดติดของเม็ดขัดที่น่าทึ่งและยังขยายอายุการใช้งานออกไปให้นานยิ่งขึ้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330488
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330498
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330491
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330485
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330486
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330483
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330482
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330492
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330487
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330494
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330484
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330495
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330496
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330480
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330493
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330479
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330478
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330490
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330481
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
330489
หมายเลขสินค้า
คงคลัง