FS 964 ACT จานทรายไฟเบอร์ สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซรามิก อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างสายท่อ
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานบนพื้นผิวเหล็กกล้า - ไมโคร-คริสตัลไลน์ที่ลับคมด้วยตนเอง - มีพลังในการขัดสูงเนื่องมาจากเม็ดขัดเซรามิกที่ทรงพลังและลับคมด้วยตนเองตลอดช่วงอายุการใช้งาน - การยึดติดของเม็ดขัดที่ดีเยี่ยม - เทคโนโลยีการเคลือบขั้นสูง (ACT) เพื่อการยึดติดของเม็ดขัดที่น่าทึ่งและยังขยายอายุการใช้งานออกไปให้นานยิ่งขึ้น
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท ชนิดเม็ดขัด รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
24
เม็ดขัด
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
120
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
40
เม็ดขัด
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
50
เม็ดขัด
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
60
เม็ดขัด
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
80
เม็ดขัด
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
36
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
FS 964
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
เซรามิก
ชนิดเม็ดขัด
รูรูปดาว
รูปร่างของรูที่เจาะ