ST 358 แผ่นรองหลัง

ประโยชน์: แผ่นรองหลังที่มีความแข็งปานกลางทำให้สามารถปรับตามสภาพของชิ้นงานได้ดี - สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรบนพื้นผิวราบและการเจียรเพื่อตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย (ขนาดเม็ดทรายเบอร์ 50 และละเอียดกว่า) - ทนต่ออุณหภูมิสูง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ตัวรองรับ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เหมาะสำหรับ หมายเลขสินค้า คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M10
ตัวรองรับ
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 x 16
เหมาะสำหรับ
305190
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
10.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 x 22
เหมาะสำหรับ
14836
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M10
ตัวรองรับ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 x 22
เหมาะสำหรับ
14859
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 x 22
เหมาะสำหรับ
2774
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 x 22
เหมาะสำหรับ
14835
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 x 22
เหมาะสำหรับ
14840
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
235
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 235 x 22
เหมาะสำหรับ
14841
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เกลียว M14
ตัวรองรับ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 x 22
เหมาะสำหรับ
14838
หมายเลขสินค้า
คงคลัง

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก