จานทรายไฟเบอร์

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จานทรายไฟเบอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด