แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
วัสดุขัดเจียรชนิดยืดหยุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
ความกว้าง /มม.
ความยาว /มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน /มม.
ระดับความละเอียด
ตัวเชื่อมประสาน