แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
วัสดุขัดเจียรชนิดยืดหยุ่น
การกำหนดค่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
ระดับความละเอียด