SFM 656 แผ่นขัดชนิดยืดหยุ่น สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน พลาสติก
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประโยชน์: ให้พื้นผิวเงางามในการตกแต่งขั้นสุดท้ายบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - การขัดที่อ่อนนุ่มเนื่องมาจากโครงสร้างที่ยืดหยุ่น - สามารถใช้ได้จนกว่าจะสึกกร่อนจนหมด - มีให้เลือกสองชนิด: ชนิดที่มีแกนแบนสำหรับการยึดที่ไม่ยุ่งยากและแน่นหนา (ชนิดมาตรฐาน รายการสินค้าที่อยู่ในสต็อก) และชนิดแกนกลมที่มีความยาวเต็ม (รายการสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ)
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม. ความสูง/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต ตัวเชื่อมประสาน หมายเลขสินค้า คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
3.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13856
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
3.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13857
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
2.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13859
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
2.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13860
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
1.900
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13862
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
1.900
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13863
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
1.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13865
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
1.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: W-นุ่ม มีเม็ด SIC สีดำ
ตัวเชื่อมประสาน
13866
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
30
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
3.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334988
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
2.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334991
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
2.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334992
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
1.900
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334993
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
1.900
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334994
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
60
เม็ดขัด
5
Vmax
1.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334995
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
60
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
30
ความสูง
120
เม็ดขัด
5
Vmax
1.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
กาว: T - อ่อน (Thioplast) มี SiC
ตัวเชื่อมประสาน
334996
หมายเลขสินค้า
คงคลัง