ใบตัด Kronenflex®

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
ใบตัด Kronenflex
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความหนา/มม.
รูเจาะ/มม.
ตัวรองรับ
รูปแบบ
รูปร่างของโครงสร้าง
ชนิดเม็ดขัด
ระดับประสิทธิภาพ
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์