ใบตัด Kronenflex®

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ใบตัด Kronenflex
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความหนา เป็น มม.
รูเจาะ เป็น มม.
รูปแบบ
โครงสร้าง
รูปร่างของโครงสร้าง
ชนิดเม็ดขัด
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เหมาะสำหรับ