A 24 Extra ใบตัด Kronenflex® ขนาดใหญ่ สำหรับ โลหะสากล

ความเสถียรสูงสุด
คุณสมบัติ
ระดับ Extra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
โลหะสากล
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
ประโยชน์: ล้อมาตรฐานที่มีอัตราราคาที่เยี่ยมมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน - สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในงานโลหะ - สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรที่ใช้มือจับที่เดินเครื่องด้วยแก๊ซที่มีความเร็วการตัด 80 m/s
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3.5
ความหนา
20
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
5,100
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3.5
ความหนา
22.23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
5,100
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก