A 24 N Supra ใบตัด Kronenflex® ขนาดใหญ่ สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
อะลูมิเนียม
ประโยชน์: อลูมิเนียมออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการที่ให้แข็งตัว - การผสมผสานพิเศษป้องกันไม่ให้เกิดรอยเปื้อนและการอุดตัน - มีประสิทธิภาพการตัดสูงสุดเมื่อใช้กับเครื่องตัดที่ติดตั้งบนแท่นที่ใช้กำลังไฟฟ้า 3 - 5 kW
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความหนา /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3,5
ความหนา
25,4
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
5.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
13527
หมายเลขสินค้า
คงคลัง

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก