A 24 R/36 Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ปราศจากเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน
คุณสมบัติ
ระดับ Special
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์
ประโยชน์: ล้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ - ปราศจากเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน