A 24 R Supra ใบตัด Kronenflex® ขนาดใหญ่ สำหรับ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
วัสดุหลอม
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
ประโยชน์: การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับโลหะ - สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีคุณสมบัติการตัดที่ดี - มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับแท่นตัดที่มีกำลังไฟฟ้า 3 - 5 kW
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความหนา
30
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3.5
ความหนา
25.4
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
5,500
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3.5
ความหนา
32
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
5,500
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
250
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความหนา
32
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
7,600
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
400
เส้นผ่าศูนย์กลาง
4.5
ความหนา
32
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
4,800
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
400
เส้นผ่าศูนย์กลาง
4.5
ความหนา
25.4
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
4,800
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
400
เส้นผ่าศูนย์กลาง
4.5
ความหนา
40
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
4,800
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความหนา
25.4
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความหนา
32
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความหนา
22.23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
6,400
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง