A 36 TZ Special ใบตัด 2.0 - 3.2 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ระดับ Special
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
ประโยชน์: ประสิทธิภาพการตัดที่ดีมาก แม้ใช้กับเครื่องเจียรที่มีแรงดันต่ำ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
8.500
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง