A 46 TZ Special ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

ระดับ Special
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
ประโยชน์: ปราศจากเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน - ใช้งานอเนกประสงค์ทั้งสำหรับเหล็กและสแตนเลส (INOX) - ตัวเลือกแรกสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพและตัดวัสดุที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง ตัวรองรับ หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
187170
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
187171
หมายเลขสินค้า
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
16
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
15.300
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
194071
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
8.500
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
221161
หมายเลขสินค้า
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,9
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
224084
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
235378
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
235379
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
10.200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
241472
หมายเลขสินค้า
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,9
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
265044
หมายเลขสินค้า
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
8.500
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
ตัวรองรับ
312257
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
X-LOCK
ตัวรองรับ
351256
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
X-LOCK
ตัวรองรับ
351257
หมายเลขสินค้า

อุปกรณ์เสริม