A 46 TZ Special ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

ระดับ Special
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
ประโยชน์: ปราศจากเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน - ใช้งานอเนกประสงค์ทั้งสำหรับเหล็กและสแตนเลส (INOX) - ตัวเลือกแรกสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพและตัดวัสดุที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
187170
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
187171
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
16
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
194071
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
221161
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,9
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
224084
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
235378
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
235379
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
10.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
241472
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,9
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
265044
หมายเลขสินค้า
คงคลัง

อุปกรณ์เสริม