A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ประโยชน์: ทำให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด - ภาระความร้อนต่ำ - มีอัตราราคาที่ดีมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ - บรรจุ 10 ชิ้นในกระป๋องที่มีช่องแสดงสินค้าภายใน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ความหนา เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที i18n_bauform ลักษณะการทำงาน ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
i18n_bauform
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
310499
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
i18n_bauform
EXTRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
310500
หมายเลขสินค้า
คงคลัง