A 60 Extra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

ระดับ Extra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ประโยชน์: ทำให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด - ภาระความร้อนต่ำ - มีอัตราราคาที่ดีมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ - บรรจุ 10 ชิ้นในหนึ่งกระป๋องฝาปิดใส บรรจุ 5 กระป๋องในการแสดงสินค้าบนชั้นวางสินค้า
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความหนา /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
312031
หมายเลขสินค้า
คงคลัง