A 60 N Supra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex® สำหรับ อะลูมิเนียม

โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
อะลูมิเนียม
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การสร้างหน้าต่างและประตู
ผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึด
เรือและการต่อเรือ
ประโยชน์: การผสมผสานพิเศษป้องกันไม่ให้เกิดรอยเปื้อนและการอุดตัน - ก่อให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก