A 60 N Supra ใบตัด 0.8 - 1.0 มม. Kronenflex® สำหรับ อะลูมิเนียม

โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
อะลูมิเนียม
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การสร้างหน้าต่างและประตู
ผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึด
เรือและการต่อเรือ
ประโยชน์: การผสมผสานพิเศษป้องกันไม่ให้เกิดรอยเปื้อนและการอุดตัน - ก่อให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
22.23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
22.23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก