A 646 R Supra ใบตัด 1.6 - 1.9 มม. Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: ปราศจากเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน - ใช้งานอเนกประสงค์ทั้งสำหรับเหล็กและสแตนเลส - แผ่นตัดคอรันดัมเผาแบบคิวบิค ลับความคมได้เอง - ประสิทธิภาพในการตัดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเหล็ก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความหนา /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,9
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
340942
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,9
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
340943
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
340944
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
10.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
340945
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
340946
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
340947
หมายเลขสินค้า
คงคลัง

อุปกรณ์เสริม