A 660 R Supra ใบตัดขนาดเล็ก Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: ทำให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด - สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก - สำหรับการตัดดีบุก วัสดุที่ขึ้นรูป และวัสดุที่เป็นของแข็งตัน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความหนา /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
38.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329096
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
38.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329097
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329098
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329099
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329100
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,6
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329101
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
19.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329102
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
19.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
329103
หมายเลขสินค้า
คงคลัง