A 660 R Supra ใบตัดขนาดเล็ก Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ทำให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด - สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก - สำหรับการตัดดีบุก วัสดุที่ขึ้นรูป และวัสดุที่เป็นของแข็งตัน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
38,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
38,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.6
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.6
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
25,200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
6
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
19,000
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1
ความหนา
10
รูเจาะ
H
รูปแบบ
100
Vmax
19,000
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง