A 930 N Special ใบตัด Kronenflex® ขนาดใหญ่ สำหรับ เหล็กกล้า

ระดับ Special
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
อะลูมิเนียม
วัสดุหลอม
ประโยชน์: สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์บนแท่นตัด - ก่อให้เกิดเสี้ยนน้อยที่สุด - สามารถใช้ได้กับแท่นตัดไฟฟ้า< 3 kW - ตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุที่เป็นของแข็ง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความหนา /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต โครงสร้าง รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
300
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2,5
ความหนา
25,4
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
5.100
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ผ้าใยแก้ว 1 ชิ้นต่อจาน
โครงสร้าง
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
322627
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
350
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความหนา
25,4
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
4.400
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ผ้าใยแก้ว 1 ชิ้นต่อจาน
โครงสร้าง
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
322628
หมายเลขสินค้า
คงคลัง