EDGE Special ใบตัด Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า, อะลูมิเนียม

ใหม่
ระดับ Special
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
อะลูมิเนียม
ข้อดี: ล้อตัดประสิทธิภาพสูงพร้อมคมตัดจากวัสดุที่ลับคมไปในตัว ประสิทธิภาพการตัดชั้นเยี่ยมร่วมกับอายุการใช้งานที่ยาวนาน ครอบคลุมหลากหลายประเภทการใช้งาน มาในขนาดแพ็คเกจละ 25 ชิ้นบรรจุใส่ Kronenflex Box® เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันจากความชื้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1,2
ความหนา
22,23
รูเจาะ
H
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
RPM สูงสุด
แบน
รูปร่างของโครงสร้าง