ใบเจียร Kronenflex®

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ใบเจียร Kronenflex
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม.
ความหนา /มม.
รูเจาะ /มม.
รูปแบบ
รูปร่างของโครงสร้าง
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์